Iščemo

Iščemo

Več stanovanj v Murski Soboti, Ljutomeru in Mariboru.

Manjše stanovanje v Kopru.